Skip links

Ditt Liv Hemtjänst

– Vård – Omsorg – Service –
i Njurunda, Sundsvall

Hemtjänst Om oss och hur vi arbetar

Vi är glada och tacksam att många väljer oss för att få hjälp i vardagen. Vi arbetar ständigt för att behålla kvalitén för dig som kund genom att i takt med tillväxten organisera om verksamheten för att behålla de mindre arbetslagen och den familjära känslan.

Hos oss finns möjligheten att få hjälp via bistånd inom hemtjänsten. Även tillägstjänster för dig som har hemtjänst via oss.
DSC_0589

Vanliga frågor och svar

Hemtjänstens uppgift är att underlätta i ditt boende, så du kan bo kvar i din hemmiljö så länge som möjligt och kunna leva ett självständigt liv. Hjälpen beviljas av insatser efter dina behov och utformas tillsammans med dig så att du fortfarande bestämmer och har kontroll över ditt eget liv. Vi ska vara det stöd du behöver för att må bra och känna dig trygg.
Hemtjänst är behovsprövad (biståndsbedömd). Det innebär att du måste ansöka om hjälp och att en handläggare från kommunen (biståndshandläggare) kommer att utreda och bedöma ditt behov av hjälp (bistånd) samt beslutar vilket stöd/hjälp du får.
Du kan alltså inte kräva specifik hjälp eller omsorg, däremot har du rätt att ansöka om precis vilken hjälp som helst. Det är sedan upp till biståndshandläggaren att utreda och sedan bevilja eller avslå dina önskemål. Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga.
Viktigt att komma ihåg att det är behovet som avgör rätten till bistånd. Du kan inte göra en ansökan om du inte har behov av hjälpen just då. Det kan i praktiken betyda att du behöver ansöka flera gånger om ditt behov förändras.

1 oktober 2012 blev det fritt val inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Fritt val införs med stöd av Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Det innebär att du har möjlighet att välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp du har fått beviljad; viken hemtjänstleverantör som ska komma hem till dig. Du kan välja kommunens verksamhet eller av kommunen godkända privata företag, så kallade utförare.
Tanken med valfrihet är att du ska kunna välja en utförare som matchar dina önskemål. Valfrihet stärker din makt som individ eftersom du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Du kan antingen ansöka direkt via Sundsvall kommuns hemsida, eller så kontaktar du oss så hjälper vi självklart med ansökan.

Med rutavdraget får du hjälp med flertalet tjänster som du behöver avlastning med. För att du ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ska bo i bostaden där tjänsten utförs.
  • Du ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten.
  • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rotavdraget och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år.
  • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90 % av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige (begränsat skattskyldig).
  • Du ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
  • Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utförs före dödsfallet.

Om ni är två eller flera personer som gemensamt nyttjar bostaden kan ni dela på rutavdraget. Sammanlagt kan dock rutavdraget aldrig bli högre än 50 procent av den totala arbetskostnaden. För att få rutavdrag ska du faktureras eller betala för arbetet.

Du kan läsa mer om rutavdraget på Skatteverkets hemsida eller kontakta oss om du har frågor.

Vi tar emot synpunkter direkt via hembesöken, skriftligen eller så kan man ringa. Vi försöker åtgärda synpunkter och klagomål snarast
Verksamhetsansvarig och administratörer är själv ute hos kunderna för att se att allt fungerar som det ska och så våra kunder får ett ansikte på de som sitter på kontoret. Varannan vecka samlas personalen och går igenom avvikelser och synpunkter som kommit in. Vi går också igenom behovet just nu, status hur allt funkar ute hos kunderna.
Teknik i telefon hjälper oss ha bra koll över vad som händer, personal och administratörer har anteckningar direkt i telefon när det gäller journal och daganteckningar så vi kan följa hur arbetet går och om något behöver förändras.

Välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig och ger stöd längs vägen under processen tills hemtjänst är beviljad från kommun.

Bli kund
This website uses cookies to improve your web experience.