Skip links

Ditt Liv Hemtjänst

Om hemtjänst

Läs mer
Läs mer om oss och hur vi jobbar

  Behöver du hjälp? Ring oss! 060-606 33 00

Välkommen till Ditt Liv Hemtjänst

Om du bor kvar i ditt eget hem och börjar känna att det är svårt att klara av din vardag så kan du ansöka om hemtjänst hos kommunen. Du har rätt att ansöka om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen.
Att anlita hemtjänst är för många, både kunder och anhöriga, ett stort steg. Vi är ödmjuka inför förtroendet och uppdraget och vill därför på denna sida samla all viktig information samt berätta hur vi kan hjälpa.

Valfrihet inom äldreomsorgen

Valfrihet inom äldreomsorgen innebär att du har möjlighet att välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp du har fått beviljad; vilken hemtjänstleverantör som ska komma hem till dig. Du kan välja kommunens verksamhet eller av kommunen godkända privata företag eller ideella organisationer, så kallade utförare.

Tanken med valfrihet är att du ska kunna välja en utförare som matchar dina önskemål. Valfrihet stärker också din makt som individ eftersom du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Du kan vända dig direkt till hemtjänstleverantörer för att få information om hur hemtjänst kan fungera i praktiken. Det är också bra att så tidigt som möjligt börja titta runt på de olika alternativen och se vilken som passar dig bäst

2012 infördes Lagen om Valfrihet (LOV) i Sundsvallskommun.

Hemtjänst

Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn.
Här nedan kommer lite av det hemtjänsten kan vara behjälplig med:

Servicetjänster:
Praktiska saker som exempelvis städning, tvätt och handling är vanliga sysslor som hemtjänsten utför. Många kommuner kallar denna kategori av tjänster för servicetjänster.
Omvårdnad:
Hemtjänsten kan även hjälpa dig med personlig omvårdnad/hygien, klädsel, tillsyner, förflyttningar, toabesök m.m.
Mat/måltider:
Allt runt måltider kan man få hjälp av hemtjänsten med, från att förbereda enklare måltider, till att tillreda och plocka utan.
Det finns också möjlighet att få matlådor hem, alla eller några gånger i veckan.
Även fast man har matlåda visa dagar kan hemtjänsten hjälpa att värma, servera och plocka undan. De dagar man inte har matlåda tillagar hemtjänsten enklare måltider.
Ledsagning:
Behöver man ha sällskap inför besök till VC, sjukhuset eller liknande kan man få den hjälpen via Samhall eller hemtjänsten.
Aktivitet:
Har man svårt att ta sig ut eller känner behov av social samvaro så kan man få det via hemtjänsten.

 

Vanliga frågor och svar

Vi vill att du som kund och anhörig ska få så samlad info som möjligt inför första kontakten med oss. Därför har vi här samlat de vanligaste vanligaste frågorna vi får. Givetvis går det bra att fråga på hur mycket ni vill när vi ses 🙂 !

Klicka på frågan nedan för att läsa mer.

Hemtjänsten är behovsprövad (biståndsbedömd). Det innebär att du måste ansöka om hjälp och att en handläggare från kommunen (biståndshandläggare) kommer att utreda och bedöma ditt behov av hjälp (bistånd) samt besluta vilket stöd du får

Du kan alltså inte kräva specifik hjälp eller omsorg, däremot har du rätt att ansöka om precis vilken hjälp som helst. Det är sedan upp till biståndshandläggaren att utreda och sedan bevilja eller avslå dina önskemål. Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga.

Det är viktigt att komma ihåg att det är behovet som avgör rätten till bistånd. Du kan inte göra en ansökan om du inte har behov av hjälpen just då. Det kan i praktiken betyda att du kan behöva ansöka flera gånger om ditt behov förändras.

I vissa kommuner kan du om du nått en viss ålder, ofta 75 år, få ett antal timmar hemtjänst efter en förenklad behovsprövning. Vid denna typ av biståndsbedömning görs inget hembesök utan ansökan sker via blankett eller telefonsamtal till kommunen.

 

För den hjälp du blir beviljad efter att du fått dina behov prövade betalar du utifrån det ekonomiska utrymme du har, det vill säga om du gett ditt medgivande att vi ska pröva detta mot dina inkomster. I annat fall betalar du alltid gällande maxtaxa för dina beviljade insatser. Har du låg inkomst så kan din avgift bli lägre, och ibland ingen alls, det vill säga du betalar ingenting för de insatser du är beviljad. Har du hög inkomst betalar du högre avgift, men aldrig högre än den fastställda maxtaxan som är 2 170 kronor per månad (2022). Maxtaxan (högkostnadsskydd) är beslutad av Riksdagen och är lika i hela landet.
En hemtjänst timme kostar 396kr, om man har mer än 5-6timmars hjälp i månaden har man kommit upp i maxtaxan.

Förbehållsbelopp kallas det belopp som du behöver ha kvar för dina personliga utgifter och för att betala din boendekostnad innan kommunen kan ta en avgift.

Minimibelopp + faktisk boendekostnad = Förbehållsbelopp

Samtliga anställda på Ditt liv genomgår årligen HLR-utbildningar samt lyft och förflyttningsteknik. Sen har vi löpande utbildningar i bland annat demens, näringslära, hot & våld, palliativ vård, m.m.

Om du behöver enklare sjukvårdsinsatser, t.ex. hjälp att ta dina mediciner, injektioner, provtagningar, omläggning av sår eller rehabilitering, och du inte kan ta dig till vårdcentralen/husläkarmottagningen (eller motsvarande primärvårdsmottagning) så har du möjlighet att få dessa utförda i hemmet.

Ofta blir det aktuellt med basal hemsjukvård efter att du har varit i kontakt med sjukvården. Det är kommunen som har ansvaret för hemsjukvården och personalen på vårdcentral / husläkarmottagning / hälsocentral kontakt med hemsjukvårdsenheten inom kommunen för att berätta att du är i behov av hemsjukvård. Kommunen tar sedan kontakt med dig för att skriva in dig och organisera insatserna.

Om du har varit på sjukhus så tar personalen där, efter ditt medgivande, kontakt med den organisation som är ansvarig för hemsjukvård i ditt fall. Om det ska hållas ett vårdplaneringsmöte på sjukhuset så kan husläkare eller distriktssköterska från hemsjukvården ombes vara med.

Om du känner att det är någon typ av sjukvårdsinsats som du vill ha hjälp med hemma, så kan du ju också själv ta initiativ att kontakta ansvarig organisation. Det kanske t.ex. kan vara så att du börjar känna dig osäker på att ta dina mediciner själv och vill ha hjälp med det. Vända dig till den distriktssköterskan du har haft kontakt med på vårdcentralen / hälsocentralen / husläkarmottagningen eller kontakta den vårdcentralen / hälsocentralen / husläkarmottagningen du är listad på för att få information, och de ska kunna bedöma om det är de som har ansvaret, eller om det ska föras över till kommunens hemsjukvård.

Om du behöver läkarinsatser i hemmet så är det alltid regionen som står för det. Du vänder dig till din husläkare.

Hemsjukvården, oavsett om den drivs under kommunen eller regionen, kan delegera vissa sjukvårdsinsatser till hemtjänstpersonal. I dessa fall blir även hemtjänsten involverad i din sjukvård.

Känner du att det är en rad saker som du skulle vilja ha hjälp med men som du inte har fått beviljat av kommunen? Kanske vill du ha en extra städning, hjälp med snöskottning, sällskap på en promenad eller över en kopp kaffe. Vore det skönt att slippa involvera ytterligare personer i din vardag?
Vi erbjuder även hushållsnära tjänster och på så sätt kan du få hjälp av samma personer även med de sysslor som inte ingår i hemtjänsten. Med skattereduktion för hushållsarbete (RUT) behöver det inte heller bli så dyrt. Läs mer om RUT-avdraget nedan. För exempel på vilka tjänster som innefattas av RUT, se under undersidan ”RUT-tjänster”

Med rutavdraget får du hjälp med flertalet tjänster som du behöver avlastning med. För att du ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ska bo i bostaden där tjänsten utförs.
  • Du ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten.
  • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rotavdraget och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år.
  • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90 % av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige (begränsat skattskyldig).
  • Du ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
  • Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utförs före dödsfallet.

Om ni är två eller flera personer som gemensamt nyttjar bostaden kan ni dela på rutavdraget. Sammanlagt kan dock rutavdraget aldrig bli högre än 50 procent av den totala arbetskostnaden. För att få rutavdrag ska du faktureras eller betala för arbetet.

Du kan läsa mer om rutavdraget på Skatteverkets hemsida eller kontakta oss om du har frågor.

Ansök om hemtjänst redan idag!

Allt börjar med ett samtal – vi hjälper dig längs hela vägen och anpassar de beviljade insatserna efter dina behov och förutsättningar.

Bli kund
This website uses cookies to improve your web experience.